Propozice

Druh soutěže:

Mistrovská soutěž I. stupně v ROB
E1 Klasická trať v pásmu 3,5 MHz, NŽ ČR 2023
E2 Klasická trať v pásmu 144 MHz, NŽ ČR 2023 

Pořadatel:

FOX – klub Praha z.s. (AFK), oddíl ROB, Praha 4, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 8567, člen AROB, z pověření AROB ČR.

Datum a místo konání, centrum soutěže:

6. - 8. 10. 2023, Albrechtice nad Vltavou
Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou 139

Organizátoři:

Ředitel:                       Filip Cernetic
Hlavní rozhodčí:    Antonín Blomann
Stavba tratí:             Tomáš Hladina
Vedoucí startu:       Filip Cernetic
Vedoucí cíle:            Karel Zeman
Delegát:                     Jana Omová

Předběžný časový harmonogram:

Pátek 6. 10. 2023:

18,00 - 21,30           Prezence
20,00 - 21,30          Trénink na klasiky 144 a 3,5 MHz

Sobota 7. 10. 2023:

7,30 - 9,00               Snídaně + balíček
10,30                           Start 00
17,30 - 19,00           Večeře
19,30                           Vyhlášení výsledků závodu

Neděle 8. 10. 2023:

7,30 - 9,00               Snídaně
9,30                             Start 00
12,30 - 14,30            Oběd
do 15,00                     Vyhlášení výsledků Poháru přátelství 2022

Technické ustanovení:

Kategorie:

D12, D14, D16, D19, D20, D35, D45, D55, D65
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70

Terén:

Náročný, jak již víte, kopcovitý, z 85 % zalesněný.

Mapy, zakázaný prostor:

Přátelská ostrý vrch, 1:10 000,
stav 2020, 2022, 2023 částečná revize 2023, V prostoru kontinuálně probíhá těžba. Rozměr A3.

Zakázaný prostor je dán mapami: Ostrý vrch, Mehelník, Matka, Havířky

Razící zařízení:

SPORTident pro všechny kategorie

Soutěžní pásma:

závod sobota 7. 10. 2023, klasická trať 3,5 MHz
závod neděle 8. 10. 2022, klasická trať 144 MHz

Vyhodnocení:

Všechny závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým vítězem Poháru přátelství 2022 se stává závodník s nejvíce kontrolami a s nejlepším dosaženým časem dohromady ze všech závodů.

Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných družstev o pohár přátelství. Družstva budou složena závodníky z kategorií MD12-14 + MD16-20 + M40- D35-. Družstva musí být složena ze závodníků jednoho oddílu. Do celkového hodnocení družstev se počítá umístění (součet všech za všechny závody), je-li někdo PL, D, N potom se mu počítá jako umístění počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. Nahlašovaní jednotlivých družstev bude probíhat nejpozději na startu sobotního závodu. Pohár si vítěz odveze natrvalo, podle přání Petra Hrabáka.

Startovné:

240,-Kč/závod

Startovné obsahuje dopravu z centra soutěže na start a z cíle do centra soutěže, zajištění závodu, malé občerstvení v cíli, účastnický poplatek Lesům města Písku s.r.o. ve výši 30,- Kč/os.Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle možností pořadatele (max. na dvojnásobek). Nevyužité startovné se zpět nevrací. 

Ubytování:

Na zemi v tělocvičně nebo ve třídách ZŠ
(Albrechtice nad Vltavou 139)
Nutný vlastní spacák a karimatka. Kapacita 150 míst.
80,- Kč /osoba a noc

Strava:

Snídaně:

Sobota - pečivo, obložený talíř, rýžová (ovesná) kaše, čaj
Neděle - pečivo, obložený talíř, rýžová (ovesná) kaše, čaj

110,- Kč/porce

Balíček sobota:

obložená bageta, ovoce, sušenka, voda

150,- Kč/porce

Večeře sobota:

drůbeží vývar, vepřový plátek, rýže, salát

160,- Kč/porce

Oběd neděle:

čočková polévka, kuřecí řízek, brambor

160,- Kč/porce

Přihlášky, platba:

Do 25. 9. 2023 spolu se zaplacením všech poplatků, u později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme až dvojnásobné startovné!

Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně elektronicky formulář.

Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat závod v ROB.

Číslo bankovního účtu:
159 416 649/5500
Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy Vašeho oddílu.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky